• Фирми за Геодезия и кадастър. Геодезически услуги. 

  ...

  Геодезически услуги
  Начало /  / ...


   Изграждане, проектиране, поддръжка, видове - фирми за строителство повече » за фирми за строителство www.verdesbuild.com  


 • Техникумът по строителство Кольо Фичето

  ...

  ПГ по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето
  Начало /  /  /  /  / ...


   Ново, модерно, здраво. ТОП строителство на най-ниски цени с най - надеждните крепежни елементи, части повече » за строителство www.verdesbuild.com  


 • телефони на ПГ по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето гр.Бургас
  Канцелария:
  056 / 546 064
  056 / 542 776 - централа
  Друг телефон: 544 756

  адрес на ПГ по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето:
  гр.Бургас, бул.СтефанСтамболов 69

  ...

  адрес и телефони на ПГ по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето
  Начало /  /  /  /  /  / ... • Длъжности и контакти Столична община – Район „Младост“ Телефон: 02/974 62 30 Кмет на район „Младост“ Десислава Иванчева  

   

  ВрИД  Кмет на район „Младост“ арх. Румен Русев Телефон: 02/877 20 11 Телефон: 02/974 62 30, вътр. 155 Факс: 02/877 20 38 ……………………………………………………. Приемно време: петък, 10:00 – 12:00 часа Приемно време с предварително записване (тел: 02/877 20 11) Зам. кметове на район „Младост“ Георги Йорданов

  Стая: 319

  Телефон: 02/ 975 36 53, вътр. 151 ……………………………………………………. Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30   инж. Мария Томова

  Стая: 317

  Телефон: 02/ 877 64 88

  Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 136 ……………………………………………………. Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа   л.арх. Мария Грозева

  Стая: 316

  Телефон: 02/ 974 34 67

  Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 143 ……………………………………………………. Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

   

  Главен архитект на район „Младост“ арх. Стефан Стефанов Телефон: 02/ 877 1498
  …………………………………………………….
  Приемно време: вторник, 13:30 – 16:00 часа    Отдел „Административно – информационно и правно обслужване“  БИАДО Телефон: 02/877 00 12
  Телефон: 02/878 00 12
  Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 104, 129
  …………………………………………………….
  Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа ЕСГРАОН Телефон: 02/877 71 14
  Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 120, 132 ……………………………………………………. Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа Гражданско състояние Телефон: 02/877 71 96
  Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 138 ……………………………………………………. Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа Правен отдел ст. юрисконсулт Йоан Андреев

  Телефон: 02/877 71 41, вътр. 149
  …………………………………………………….
  Приемно време: вторник, 13:30 – 16:00 часа

   

   

  Отдел „Устройство на територията и кадастър“ арх. Росица Семова
  н-к отдел „УТК“ 02/ 974 62 30, вътр. 117 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
  четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ инж. Снежана Вълкадинова
  н-к отдел Телефон: 02/974 42 85
  Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 115 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
  четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Екология“ Емил Трифонов
  н-к отдел Телефон: 02/877 20 82, вътр. 143 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:00 часа
  четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ Кристина Георгиева н-к отдел Телефон: 02/874 71 94
  Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 166  ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
  четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт „ Евелина Станчева
  н-к отдел Телефон: 02/877 21 35

  Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 147

  ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
  четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ Гинка Филкова н-к отдел Телефон: 02/877 30 55 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
  четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси“ Албена Цанова
  н-к отдел

  Телефон: 02/974 38 53

  Ваня Дилкова
  гл. счетоводител Телефон: 02/874 9017
  Телефон: 02/974 62 30, вътр. 141   Недялка Павлова
  гл. експерт ЧР Телефон: 02/877 35 18
  Телефон: 02/974 62 30, вътр. 909 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
  четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Управление на отбранително мобилизационната подготовка“ (УОМП) гл. експерт Николай Христов Телефон: 02/877 15 97
  Телефон: 02/974 62 30, вътр. 180 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
  четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Други служби в сградата на Столична община – район „Младост“

  Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“
  гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
  Телефони: 02/904 1231, 02/9041408
  Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа
  …………………………………………………….
  07 РУ СДВР звено „Български документи за самоличност“:
  гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
  Телефони: 02/982 59 05; 02/982 59 06; 02/982 59 07, факс: 02/982 87 63
  Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа

      ...

  Район Младост
  Начало /  /  /  / ...Избрано от VipDir