• Дограма. Фирми за дограма. Алуминиева и pvc дограма. Мнения за дограма. ...

  Дограма
  Начало /  / ...


   chehplast.com и Рехау представят: Най-новата, най модернат, най- предпочитаната, в най-посещаваната chehplast.com Алуминиева дограма exalco, alumil, etem, schuco от производител. Дограмата за вас и вашият дом. Най-добрата и най-модерна алуминиева догр повече » за алуминиева дограма chehplast.com  


 •  Дограма aлуминиева и PVC РЕХАУ

  ...

  Чех Пласт
  Начало /  /  / ... • 50 млн. лева безвъзмездна помощ за Енергийно обновяване на българските домове- топлоизолация, дограма, локални инсталации, газоснабдяване и други е проектът на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, който се представя на СТРОЙКО. Проектът обхваща 36 градски центрове и продължава 36 месеца.

  Информация за проекта по време на СТРОЙКО 2000 е достъпна на информационния щанд на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

  Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Проектът обхваща 36 градски центрове. Проектът е с продължителност 36 месеца. Стойността на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

  Дейностите по  финансиране в проекта са:

  • топлоизолация,
  • подмяна на дограма,
  • локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване,
  • газоснабдяване и др.

  Основното изискване към всяка сграда: да е конструктивно укрепена. На всяка представена за финансиране сграда ще се извършва техническо обследване и обследване на енергийна ефективност. Техническото обследване и обследването за енергийна ефективност ще се покриват изцяло от проекта.

  За всяка одобрена за финансиране жилищна сграда собствениците ще получат като безвъзмездна финансова помощ максимум до 50% от стойността на жилищната сграда, останалите 50% собствениците следва да осигурят със собствени или заемни средства. Разходите, които се разпределят са следните: разходи за строително-монтажни работи; разходи свързани със заснемания, технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите; разходи за авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи.

  В рамките на проекта ще бъде проведена мащабна информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за финансиране на обновяването на многофамилни жилищни сгради, критериите и правилата за оценка на жилищните сгради, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците.

   

  ...

  На СТРОЙКО 2000 - 50 млн. лева безвъзмездна помощ за Енергийно обновяване на българските домове
  Начало /  /  / ...Избрано от VipDir